bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Bestuur zet Aad en Bep Landman in de bloemetjes

Na de laatste zomerinstuif van dit seizoen op donderdag 12 september werden Bep en Aad hartelijk bedankt voor hun jarenlange inspanningen voor de zomerinstuif die zij dit jaar voor de laatste maal voor hun rekening hebben genomen. Allerhartelijkst werd door diverse spontane initiatieven vanuit de deelnemers dank betuigd voor de organisatie van deze bijzonder gezellige zomeravondsessies. In de persoon van de voorzitter bedankte het bestuur het echtpaar met het overhandigen van een fraai boeket. In zijn dankwoord benadrukte de voorzitter dat het platform dat de zomerinstuif gebleken is voor instromers en “gewone” gezelligheidsspelers tot een niet weg te denken instituut binnen de club is geworden. Een G&CCC zonder zomerinstuif is dan ook niet denkbaar. Heel fijn dat de scheidende organisatoren stilletjes lieten blijken dat er altijd een beroep op hen gedaan kan worden. 
Aad en Bep, heel hartelijk bedankt, jullie zijn rasleden!

Laatste nieuws »