bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Overlegt u mee....?

In de afgelopen jaren heeft er regelmatig inloopoverleg tussen leden en vertegenwoordigers van het bestuur plaatsgevonden. Deze zijn als heel nuttig ervaren omdat allerlei onderwerpen die zich minder lenen voor bijvoorbeeld een ALV hier wel ter tafel kunnen komen.

 

Een aantal leden heeft echter aangegeven dat de lage frequentie van het inloopoverleg  wel eens lastig is, want bij verhindering kan het wel een half jaar duren voordat er weer gelegenheid is om het overleg bij te wonen.

Het bestuur denkt hieraan tegemoet te komen door, bij wijze van proef, de frequentie van het overleg voor de komende periode flink op te voeren. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tussen 19:30 en 21:00 uur op:

  • Dinsdag 8 juli
  • Donderdag 11 september
  • Woensdag  22 oktober
  • Woensdag 21 januari

 Het succes van deze avonden, waarmee het clubbelang in al zijn facetten zeer gediend is, hangt natuurlijk in grote mate af van uw inbreng! Het bestuur hoopt dan ook dat velen van u van de geboden gelegenheid gebruik zullen maken.

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »