bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Gebruik van Handicarts

De herfst is begonnen en de winter is in aantocht. Traditioneel een periode met veel kou en vochtig weer. Vanwege de ondergrond van onze baan zijn dit niet de beste omstandigheden om de baan intensief te bespelen. Fairways en rough hebben veel te lijden door het gebruik van met name de handicarts.

Want er zijn inderdaad nog spelers die met de carts door de rough rijden om onder andere hun bal te zoeken.  Vandaar dat de baan onder die omstandigheden veel gesloten was voor deze carts. 
Om de eigen leden die de carts gebruiken tegemoet te komen zijn er paden aangelegd, waardoor in ieder geval de holes 3 t/m 11 onder de genoemde omstandigheden door deze leden te spelen zijn. Voorwaarde is dan echter wel dat de carts op de paden blijven. Hiervoor zou op de carts een GPS systeem worden geïnstalleerd wat ervoor zorgde dat de carts niet buiten de paden gebruikt konden worden. Maar helaas, de handicartvereniging heeft de samenwerking met de GPS leverancier verbroken en nog geen andere leverancier gecontracteerd.

Het bestuur had daardoor de keus om de baan onder de genoemde omstandigheden niet open te stellen voor de carts of dit wel te doen onder de voorwaarde dat de carts op de paden blijven. Dat laatste is beslist. Dit is met de leden gecommuniceerd en de carts zijn bovendien voorzien van plattegronden met de verplichte rijroute. 
De afgelopen periode heeft een aantal malen de situatie plaats gevonden dat de baan te nat was voor de carts, maar deze wel gebruikt konden worden onder de genoemde voorwaarde.
Helaas is herhaalde malen door verschillende leden geconstateerd dat de voorwaarde met voeten werd getreden. Ook werden we geconfronteerd met ernstige beschadigingen van de baan daardoor.

Bij een paar wedstrijden aan het eind van de zomer met een zeer natte baan is door de leden van de organiserende commissies aan de gebruikers van de carts gevraagd voorzichtig op de fairway te rijden, niet door de rough te rijden en vooral de paden te gebruiken. Het resultaat was bedroevend. Er werden door verontruste leden zelfs foto’s van de verwoestingen opgestuurd. Reden voor ons het gebruik van de carts daarna sneller te beperken.

Dit alles heeft voor de komende periode geleid tot de volgende beslissing.
Als gebruikers van de handicarts door blijven gaan met de genoemde handelswijze, zal de regeling om de carts zonder GPS de baan in te laten gaan worden afgeschaft. Er kan niet van leden worden verwacht dat zij tijdens hun golfspel als politieagent tegen overtreders gaan optreden. Constateringen van het feit en het zien van beschadigingen aan de baan zal voldoende zijn om de regeling af te schaffen.

Dus handicartgebruikers, het is in uw aller belang dat u de regeling naleeft. Anders dupeert u alle andere gebruikers om onder winterse omstandigheden toch een rondje te golfen.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

De baancommissie.

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »