bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Driving Range

Per 1 oktober 2016 is de exploitatie van de Driving Range weer in handen gekomen van de Verenging. Deze nieuwe start is een goed moment om de Driving Range een nieuwe impuls te geven. Hiervoor is een werkgroep gevormd bestaande uit Peter de Munnik, Jacques Daamen en Lex Cleton, die dit jaar in overleg met onze Pro’s aan de slag gaat om de aantrekkelijkheid en de gebruiksmogelijkheden te verbeteren waarbij met name gekeken wordt naar:

  • Afsluitbare en verwarmde lesruimte en WC’s
  • Verbetering terrein; targets en hekken
  • Verlichting Putting Green, Chipping Green en op de Driving Range

We staan nog aan het begin van de inventarisatie en prioriteitstelling dus alle ideeën en suggesties zijn van harte welkom.

driving range golf club capelle

Laatste nieuws »