bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Vrienden en Vriendinnen van topgolf G&CCCapelle aan den IJssel ontmoeten de selectiespelers.

Vrienden en Vriendinnen van topgolf G&CCCapelle aan den IJssel ontmoeten de selectiespelers op 1 september 2019. 

 

Op 1 september 2019 in de loop van de ochtend hebben de Vrienden en Vriendinnen van Topgolf Capelle zich op de club verzameld om de selectiespelers van onze golfclub die zij financieel ondersteunen te ontmoeten, maar vooral ook om met deze selectiespelers de baan in te gaan. Deze spelers zijn geselecteerd voor onze teams op de zondag die 36 holes spelen, aangevuld met ons sterke eerste seniorenteam. De Technische Commissie stelt deze selectieteams samen waarbij er een grote rol is weg gelegd door de golfpro Hans von Burg.

In totaal deden er 8 teams mee, en de samenstelling van de teams bestond uit een mix van selectiespelers, Vrienden/Vriendinnen (sponsor) en leden van de Technische Commissie.

Een jaar geleden heeft de Technische Commissie het initiatief genomen tot de (her-) oprichting van de club Vrienden/Vriendinnen Topgolf G&CCCapelle aan den IJssel. Op deze wijze kunnen de leden van onze club middels financiele ondersteuning van de selectiespelers meer betrokken worden bij onze topgolfers, tevens dragen zij er toe bij dat de club deze topgolfers meer en efficienter kan ondersteunen en faciliteren. Daarnaast krijgen deze Vrienden/Vriendinnen de mogelijkheid om zelf met een topgolfer de baan in te gaan. Het is de bedoeling dat deze golfdag ieder jaar zal worden georganiseerd.

Op dit moment kent de club circa 20 Vrienden/Vriendinnen. Het streven is om dit aantal voor volgend jaar te verdubbelen. De selectiespelers zullen hier in de toekomst een actievere rol in gaan spelen. De selectiespelers en de club krijgen bij dit initiatief ontzettend veel steun en support van onze golfpro Hans von Burg, ook Hans zal dit initiatief verder promoten en bekend maken.

De bijdrage is vooralsnog (minimaal) 75 euro. De Technische Commissie zal het bedrag uitgeven aan het sportief ondersteunen van de selectiespelers. Na de competitie worden de Vrienden/Vriendinnen als tegenprestatie door de selectiespelers uitgenodigd om gezamenlijk een leuke golfwedstrijd te spelen met aansluitend een diner.

Op 1 september j.l. heeft dus de eerste wedstrijd met 8 flights van 4 spelers plaats gevonden. De spelvorm was texas scramble, iedereen slaat af, keuze voor de beste bal, 3 spelers spelen vanaf de plaats van de beste bal, op de green mag elke speler putten, iedere speler moet 4 afslagen op z’n naam hebben staan. Er vond geen handicapverrekening plaats!! 

Vooraf was wel duidelijk dat er in deze samenstelling goed gescoord kan worden en voor een prijs zou echt onder de baan gespeeld moeten worden. Dat uiteindelijk bijna alle teams onder de baan zouden eindigen kon toch niet verwacht worden.

Mede door deze goede resultaten, de buitengewone leuke sfeer in de baan en het prachtige weer is het met recht een topgolfdag geworden en absoluut voor herhaling vatbaar. Deze fijne en gezellig sfeer zette zich voort eerst op het terras met een heerlijk drankje, waar golfpro Hans von Burg nog eens de importantie van het sponsorschap benadrukte en vooral ook de actieve rol van de selectiespelers niet vergat en later in het restaurant bij het diner, niet in de laatste plaats omdat de wijn bij het diner werd gesponsord door Dick en Carin de Vaal!

Hoewel een uitslag bij een gezelligheidswedstrijd minder van belang is werd er toch zeer nieuwsgierig naar uitgekeken, zeker omdat er zo goed gespeeld is (ieder team handicap 0).

 

8) team Steven Klinkenberg met een ronde van 73.

7) team Austin Zhou               met een ronde van 67.

6) team Justin Stuijt               met een ronde van 66.

5) team Joris Hartmans           met een ronde van 65.

4) team Hans von Burg           met een ronde van 64.

3) team Bart Meijer                 met een ronde van 63.

2) team Nick Eerhart               met een ronde van 62.

1) team Johnny Zhang            met een ronde van 61.

 

Voor de samenstelling van de teams wordt verwezen naar de bijgevoegde teamfoto’s.

De beschikbaar gestelde prijzen, prachtige magnumflessen, kwamen van ons restaurant Mulligan. Hulde. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname in het Vrienden en Vriendinnenprogramma voor 2019—2020 dan kunt u zich wenden tot een van de Technische Commissieleden dan wel informatie vragen bij het secretariaat.

 

De Technische Commissie,

Dick de Vaal (vz)

Anthony van der Wilden,

Laurens Franken,

Martin Meijer.                         

 

CollageMaker 20190904 112416813

CollageMaker 20190904 112739275

 

Laatste nieuws »