bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Flora & Fauna Golfclub Capelle

Grote Bonte Specht mei 2022 Peter van Toen jonge vogel 220523 b

Inmiddels is Golfclub Capelle al drie jaar GEO-gecertificeerd en eind dit jaar staat de her-certificering  op de agenda. Voor wie dat nog niet wist, even kort;  het GEO-proces heeft als primair doel op golfbanen bewustwording na te streven en relevante maatregelen te nemen op het gebied van milieu in de ruimste zin des woords.

 

Denk hierbij onder meer aan zaken als energiebeleid, vermindering toepassing bestrijdingsmiddelen, voldoen aan talrijke wettelijke eisen en hoe wij verder met de natuur op onze golfbaan omgaan.

Ten aanzien van dat laatste element leek het ons aardig om in een beknopte vorm aan te geven wat er zo al gebeurt. Wij hopen dat dit er mede toe leidt dat u zich als golfer realiseert dat u onze sport bedrijft in een natuurlijk landschap, waar van alles groeit, loopt, vliegt, zwemt en kruipt en dat wij daar zorgvuldig en met respect mee om moeten gaan.

Lees hier verder voor het verslag...

 

 

 

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »