bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

GEO - duurzaam beheer bij Golfclub Capelle

GEO Certified logo

In november 2019 heeft Golfclub Capelle het GEO (Golf Environment Organization) certificaat behaald. In meer dan 100 landen zet GEO zich in voor de ontwikkeling van duurzaam beheer op golfbanen. Door als golfbaan deel te nemen aan dit traject maakt Golfclub Capelle deel uit van de internationale ontwikkeling op het gebied van natuurbeheer in de golfbranche.

 

 

Bij onze golfclub heeft de Baancommissie in samenwerking met de greenkeepers, de Clubhuiscommissaris en veel vrijwilligers ook de afgelopen jaren veel gedaan om duurzaamheidsgedachte en bijbehorende activiteiten meer en meer in de bedrijfsvoering te borgen.

De werkgroep GEO bestaat uit:

 • Peter de Munnik
 • Jacques Daamen
 • Krijn den Boer
 • Peter van Toen
 • Margot van der Haagen

Op dit moment wordt naar de her-certificering voor de GEO toegewerkt, die wij in november 2022 hopen te behalen. Er is de afgelopen jaren al veel gedaan om onze doelstellingen te bereiken door onder andere;

 • chemie vrij onderhouden van de golfbaan;
 • terugdringen van de hoeveelheid ‘straatgras’ op de greens door de hoeveelheid ‘witstruisgras’ te vergroten;
 • besparing op beregeningswater door onder andere het gebruik van zogenaamde ‘wetting agents’;
 • inzamelen van plasticflessen, eerst zelf door het afval te scheiden, sinds juli 2021 door de invoering van het statiegeld op kleine plastic flesje in samenwerking met de organisatie statiegeld.nl waarmee het afval van petflessen inmiddels met 75% is gereduceerd;
 • laten opstellen van een uitgebreid en deskundig boom veiligheidsplan dat over een periode van 10 jaar wordt uitgevoerd;
 • terugdringen van het gebruik van plastic door o.a. de verkoop van bamboo tees bij de receptie en de verkoop van de speciale sportfles van Golfclub Capelle;
 • vergroten van de biodiversiteit door het aanplanten van verschillende (gebiedseigen) planten, struiken en bomen, het plaatsen van vogelkastjes, insectenhotels en uitbreiding van het aantal bijenkast (er zijn inmiddels 6 bijenvolken actief);
 • verminderen van het energieverbruik waar mogelijk door een betere isolatie van het clubhuis (geluidswerende plafonds ondersteunen dat); meer gebruik van Led verlichting en in 2022 / 2023 uitbreiding van het aantal zonnepanelen door plaatsing op het dak van de driving range;
 • vergroten van de toegankelijkheid. Op maatschappelijk gebied willen wij een ‘Open Golfclub’ zijn die toegankelijk is voor iedereen. Deze toegankelijkheid is niet alleen vergroot door de installatie van de lift, maar ook door het aanbieden van meer verschillende lidmaatschappen die drempelverlagend werken;
 • De golfclub is sociaal en maatschappelijk betrokken en heeft in samenwerking met verschillende partners (NGO’s) de afgelopen jaren veel toernooien georganiseerd waarbij fondsen worden geworven voor goede doelen zoals o.a.;
  ▪ Capels Senior Open ten bate van het Leontienhuis
  ▪ De Rotterdam FundRacers voor het KWF
  ▪ Rotary Capelle aan den IJssel ten bate van de plaatselijke Kinderboerderij
  ▪ The Breaksfast Club ten bate van het Ronald McDonald Huis Sophie Rotterdam
  ▪ Stichting Vrienden van het IJsselland ten bate van het IJsselland Ziekenhuis

De Nederlandse Golf Federatie heeft Committed to Green tot speerpunt van beleid gemaakt en heeft de ambitie het aantal GEO-gecertificeerde banen en clubs in de komende jaren te laten groeien.

De ambitie van de NGF is om te vertellen en aantonen dat golf de allergroenste sport is die er is, en nog groener wordt! Golf is van alle sporten in Nederland pionier én voorloper in duurzaamheid maar lang niet iedereen weet dat. Tegelijk willen we nog groener worden door op alle mogelijke gebieden nog meer duurzame keuzes maken. Voor meer groene inspiratie – klik hier

Heeft u ideeën of wilt u bijdragen aan het verder uitdragen van de duurzaamheidsgedachte of incidenteel werkzaamheden verrichten in de baan in dat kader, neem dan contact op met Peter de Munnik, baancommissaris via: secretariaat@golfclubcapelle.nl

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »