bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Uitslag reacties - blog ledenwerving

LEDENWERVING, wat doe je er aan….

 

Deze vraag heb ik in mijn blog voor de vakantieperiode opgeworpen met een drietal gerichte vragen. De uitkomsten, zo heb ik beloofd, zouden worden teruggekoppeld, bij deze.

Mondjesmaat en druppelsgewijs is er een aantal reacties op de opgeworpen vragen binnengekomen. Vandaar ook dat de terugkoppeling langer geduurd heeft dan in de bedoeling lag. Per vraag toon ik de resultaten in %.

Moeten we overgaan tot gedifferentieerde lidmaatschapsvormen of het bij één vorm houden?

56% geeft aan dat gedifferentieerde lidmaatschapsvormen de voorkeur verdienen waarvan een meerderheid aangeeft dat dit niet zonder meer toegepast kan worden . Een minderheid geeft aan dat dit onontkoombaar verbonden is aan het huidige tijdsbeeld en gewoon moet.

44% wil het bij één lidmaatschapsvorm houden waarbij dan alle voordelen van de club inbegrepen moeten zijn.

Een superlidmaatschap, wat is dat ons waard?

22% wenst geen superlidmaatschap; 22% afhankelijk van waar maar geen extra bijdrage; 34% afhankelijk van welke banen en prijs en weer 22% ja gewenst en mag € 200,- extra kosten.

Welke activiteiten kunnen er toe bijdragen dat het lidmaatschap aantrekkelijker wordt?

11% geen uitgesproken mening; 33% meer exclusiviteit en keer terug naar starttijdloze weekenden en 56% extra/andere activiteiten (workers’competition), speciale arrangementen (golfen/eten en drinken) uitbreiden en faciliteiten verbeteren (clubhuis). Ook werd onder deze noemer gehoord de opmerking dat superlidmaatschappartners elders gezocht moeten worden, dus ook buiten het huidige samenwerkingsverband en bij interessante banen.

We zijn de leden die gereageerd hebben dankbaar voor de genomen moeite. Het is jammer dat het aantal dermate gering was dat het moeilijk is  om aan de uitkomsten consequenties te verbinden. Wel kunnen en zullen we deze uitkomsten voor verdere verdieping gebruiken.

Het onderwerp als zodanig is en blijft van eminent belang en blijft continue een aandachtspunt voor ons als bestuur maar zeker ook voor u.

André Korenhof
voorzitter

Reacties op deze blog kunt u sturen naar: voorzitter@golfclubcapelle.nl

 

 

 

 

 

Capelle aan den IJssel 11 °C
Laatste nieuws »