bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Overige baaninformatie

Beleid - verplaatsen van de vlaggen van de winter- naar de zomergreens

Als de greens op wintergreen staan en de weersomstandigheden geven daar aanleiding toe, vindt om 11.00 uur op de betreffende dag een herkeuring plaats. Aansluitend wordt dan besloten of de greens de gehele dag op wintergreen blijven staan of op zomergreen worden gezet. 


Regels voor het gebruik van mobiele telefoons

Het gebruik van de mobiele telefoon is in het clubhuis en in de baan uitsluitend in noodgevallen toegestaan.
· Benut de voice-mail en/of trilfunctie van uw mobiele telefoon.
· Bent u absoluut genoodzaakt uw telefoon aan te hebben staan en wordt u in het restaurant gebeld, ga dan
even naar de hal (bij de leestafel) zodat u uw gesprek kunt voeren en de overige leden en gasten van onze club
niet ongevraagd uw gesprek hoeven aan te horen.

Dus géén onnodig gebruik van de mobiele telefoon:

. In het restaurant of aan de bar
· Op het terras
· In de baan 


Marshals

Het verhogen van het spelplezier van golfers en de kwaliteit van de baan door aandacht te schenken aan een goede gang van zaken op en rond de golfbaan.

Marshals voeren hun taken uit in de baan, op de Driving Range en op de oefen- en puttinggreen en zijn bij de uitoefening ervan als zodanig herkenbaar door een duidelijk zichtbaar gedragen insigne met de tekst 'Marshal' en het gebruik van de clubcart, voorzien van opschrift 'Marshal'.
Zij handelen in overeenstemming met de 'Richtlijnen voor de marshal'. Zij zien erop toe dat door een ieder de zorg voor de baan, de vlotheid van het spel en het toepassen van de regels op een correcte en sportieve wijze gebeurt en inspecteren in algemene zin de baan op onvolkomenheden.

Marshals zijn geen politieagenten of referees, maar medeleden met een extra taak. Zij werken preventief, houden toezicht, attenderen, leggen uit, controleren, stimuleren en blijven hoffelijk. Ze gaan geen disputen aan, functioneren op de achtergrond en doen dit op een representatieve en voorkomende wijze. Zij hebben een signalerende taak en kunnen geen sancties opleggen, omdat deze voorbehouden zijn aan het bestuur.

Marshals mogen uit naam van het bestuur wel corrigerend optreden, bijvoorbeeld iemand van de baan sturen die de dagcontributie niet heeft betaald. Indien spelers hun instructies niet (willen) opvolgen, mijden zij echter het dispuut, maar melden dit voorval aan de baancommissaris en/of de caddiemaster. Geconstateerde afwijkingen in de (uitrusting van de) baan e.d. worden door de marshals zo mogelijk verholpen, genoteerd in het marshal-logboek en indien nodig gemeld aan de coördinator van de Marshals.

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »