bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Overige baaninformatie

Beleid - verplaatsen van de vlaggen van de winter- naar de zomergreens

Als de greens op wintergreen staan en de weersomstandigheden geven daar aanleiding toe, vindt om 11.00 uur op de betreffende dag een herkeuring plaats. Aansluitend wordt dan besloten of de greens de gehele dag op wintergreen blijven staan of op zomergreen worden gezet.


Stichting Handicart

De Stichting Handicart maakt het (tijdelijk) minder valide golfers mogelijk toch aan het golfspel deel te nemen. De Stichting tracht dit te verwezenlijken door handicarts op zoveel mogelijk golfbanen te plaatsen, zodat ook de minder valide golfer door het gehele land kan spelen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de circa 18132 donateurs van de Stichting.
Een gebruikerspas voor de handicart wordt op medische gronden verstrekt door de Stichting. Aanvragen daarvoor kunt u richten aan de Handicart Consul; een verklaring, dat het lopen van 18 holes bezwaarlijk is, afgegeven door arts of specialist, moet bij de aanvraag worden gevoegd. Bij de Handicart Consul kunt u zich ook aanmelden als donateur.
De Stichting Handicart heeft 10 golfkarren op onze baan geplaatst. Reservering kan plaatsvinden bij de golfshop-medewerker, maximaal 3 dagen van tevoren, voor wedstrijden 14 dagen van tevoren. Wedstrijden gaan voor. De golfshop-medewerker kan de handicart tegen betaling ook aan anderen ter beschikking stellen, mits er op dat moment geen minder valide golfer aanspraak op maakt.

De tarieven (ook voor 9 holes) zijn als volgt:

  • Één minder valide met gebruikerskaart € 4,-

  • Twee minder validen met gebruikerskaart, samen één kar € 8,-

  • Één minder valide en één valide, samen één kar € 12,-

Verhuur aan derden:

  • Validen per kar € 25,-

  • Wedstrijden/evenementen, per dag € 50,-

Bovenstaande inkomsten gaan volledig naar Stichting Handicart.

Handicart Consul - Golf & Country Club Capelle aan den IJssel:
Jan Willem Elte
Email: jwfelte@planet.nl 


Regels voor het gebruik van mobiele telefoons

Het gebruik van de mobiele telefoon is in het clubhuis en in de baan uitsluitend in noodgevallen toegestaan.
· Benut de voice-mail en/of trilfunctie van uw mobiele telefoon.
· Bent u absoluut genoodzaakt uw telefoon aan te hebben staan en wordt u in het restaurant gebeld, ga dan
even naar de hal (bij de leestafel) zodat u uw gesprek kunt voeren en de overige leden en gasten van onze club
niet ongevraagd uw gesprek hoeven aan te horen.

Dus géén onnodig gebruik van de mobiele telefoon:

. In het restaurant of aan de bar
· Op het terras
· In de baan 


Marshals

Het verhogen van het spelplezier van golfers en de kwaliteit van de baan door aandacht te schenken aan een goede gang van zaken op en rond de golfbaan.

Marshals voeren hun taken uit in de baan, op de Driving Range en op de oefen- en puttinggreen en zijn bij de uitoefening ervan als zodanig herkenbaar door een duidelijk zichtbaar gedragen insigne met de tekst 'Marshal' en het gebruik van de clubcart, voorzien van opschrift 'Marshal'.
Zij handelen in overeenstemming met de 'Richtlijnen voor de marshal'. Zij zien erop toe dat door een ieder de zorg voor de baan, de vlotheid van het spel en het toepassen van de regels op een correcte en sportieve wijze gebeurt en inspecteren in algemene zin de baan op onvolkomenheden.

Marshals zijn geen politieagenten of referees, maar medeleden met een extra taak. Zij werken preventief, houden toezicht, attenderen, leggen uit, controleren, stimuleren en blijven hoffelijk. Ze gaan geen disputen aan, functioneren op de achtergrond en doen dit op een representatieve en voorkomende wijze. Zij hebben een signalerende taak en kunnen geen sancties opleggen, omdat deze voorbehouden zijn aan het bestuur.

Marshals mogen uit naam van het bestuur wel corrigerend optreden, bijvoorbeeld iemand van de baan sturen die de dagcontributie niet heeft betaald. Indien spelers hun instructies niet (willen) opvolgen, mijden zij echter het dispuut, maar melden dit voorval aan de baancommissaris en/of de caddiemaster. Geconstateerde afwijkingen in de (uitrusting van de) baan e.d. worden door de marshals zo mogelijk verholpen, genoteerd in het marshal-logboek en indien nodig gemeld aan de coördinator van de Marshals.

Capelle aan den IJssel 11 °C
Laatste nieuws »