bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Een Leven Lang Golf

Golf: Een sport voor het leven

clubhuis3 

Wie kan het daar nou niet mee eens zijn.

Samen met de NGF heeft de Golf & Country Club Capelle een programma opgezet voor “Een Leven Lang Golf”.  Dit programma is gebaseerd op het “Committed to Senior” van de Nederlandse Golf Federatie.

Bewust heeft de G&CCC het “senior”achterwege gelaten, omdat je niet oud hoeft te zijn om in te zien dat een goede voorbereiding voor het rondje golf belangrijk is om blessures en andere ongemakken te voorkomen. Het programma staat dus open voor alle leeftijden, maar de voornaamste doelgroep is vooralsnog 50+

 

Het programma “Een Leven Lang Golf” bestaat uit een drietal onderdelen:

Golftrainingen, gericht op vaardigheid en beweging 

Onder leiding van golfprofessionals Frans Willem Castien of Hans von Burg, samen met Fysiotherapeut en bewegingsspecialist Nick van de Watering, wordt in groepen geoefend en getraind op vijf onderdelen van het golf: Chippen, Pitchen, Putten, Lange slagen en Bunkerslagen.

Er is  aandacht voor de voorbereiding op het rondje: de warming-up of: “Wat doe ik bij de Tee van 1?” en voor de golfhouding en –beweging van ieder individuele deelnemer.

Doel: voorkomen van blessures, verbeteren van het spel, kortom meer plezier in golfen

De golftrainingen staan open voor leden van de G&CCC  maar ook niet-leden zijn welkom!   

Aan de trainingen zijn kosten verbonden: € 62,50,- voor 5 trainingen van ieder 50 minuten

De trainingen voor dit jaar zijn volgeboekt. In 2018 zullen er weer nieuwe trainingsdata worden aangekondigd.

Wedstrijden voor de deelnemers van de trainingen

Gedurende het jaar organiseert de commissie “Een Leven Lang Golf” een aantal wedstrijden voor de (oud)deelnemers aan de golftrainingen. Een mooie kans om elkaar weer eens te treffen, om te zien of het spel verbeterd is en gewoon: een lekker partijtje golf.
Gepeeld wordt over 9 holes, meestal op de donderdag in de ochtend. Aan deze wedstrijd zijn leuke prijsjes verbonden.

De data en wijze van inschrijving worden binnenkort bekend.

Lezingen, vaak met het (golf)leven als onderwerp

Niet alleen golf, maar ook die zaken die zich rond het golf en de vereniging afspelen zijn belangrijk voor een langdurige “relatie”met de golfsport. De Commissie “Een Leven Lang Golf” organiseert daarom een aantal thema-avonden die, verspreid over het jaar, een wisselend aanbod hebben van interessante onderwerpen door een gastspreker. De onderwerpen zullen een afspiegeling zijn van het doel van  “een Leven Lang Golf”.
Iedereen is welkom op deze lezingen, waarna aansluitend een hartige maaltijd kan worden gebruikt in Hole 19

De data van de lezingen worden binnenkort bekend.

Golftrainingen, gericht op vaardigheid en beweging.

foto ellg 1

 

De trainingen worden gegeven steeds in twee groepen van maximaal 6 personen.

Bij voldoende belangstelling zijn er trainingen op verschillende dagen en tijden:

 

 

 

 

 

foto ellg 2

De trainingssessie is opgedeeld in de onderdelen: warming-up; golfswing en beweginganalyse; oefenadvies; techniek.

De trainingen worden gegeven door onze professionals: Frans Willem Castien en Hans von Burg.
Nick van de Watering is als fysiotherapeut / bewegings deskundige  aan dit programma verbonden

 

foto ellg 3

 

Kosten training: € 62,50,- voor 5 trainingen van 50 minuten. Te voldoen bij de Professional.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws »