bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Buitenleden

De vereniging kent de mogelijkheid van een buitenlidmaatschap. Op deze pagina zijn de belangrijkste kenmerken hiervan samengevat. Voor de letterlijke bepalingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en de statuten.

Voor wie bestemd

Het buitenlidmaatschap staat open voor alle gewone leden van de vereniging die naar het oordeel van het bestuur op zodanige afstand van de vereniging wonen dat zij slechts sporadisch op de vereniging kunnen zijn en/of gebruik maken van de baan. Een en ander uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur.

Procedure

Indien een gewoon lid gebruik wil maken van het buitenlidmaatschap kan er een schriftelijke aanvraag bij het secretariaat worden ingediend. Deze zal aan het bestuur worden voorgelegd voor beslissing. Het secretariaat informeert vervolgens het betreffende lid.

Contributie

Een buitenlid betaalt 25% van de contributie van een gewoon lid met of zonder participatie. Buitenleden betalen geen cateringbijdrage. Buitenleden die geen andere homecourse hebben, betalen de geldende NGF bijdrage.

Kenmerken Lidmaatschap

  • Buitenleden hebben geen toegang tot de algemene vergaderingen van de vereniging. Buitenleden zijn geen leden in de zin van de statuten of de wet.
  • Een buitenlid krijgt per jaar 6 op naam gestelde dagcontributie kaarten. Deze kunnen zowel op weekdagen als in het weekend gebruikt worden.
  • Buitenleden kunnen daarnaast geïntroduceerd worden door leden volgens de geldende regels van introductie.
  • Buitenleden kunnen niet meedoen aan wedstrijden of competitie van de vereniging.
  • Gedurende de Golfweek van de vereniging kunnen buitenleden deelnemen aan één wedstrijd naar keuze tegen inlevering van één dagcontributie kaart.
  • Buitenleden kunnen de vereniging niet als homecourse opgeven.
  • Indien buitenleden geen andere homecourse hebben of een homecourse in het buitenland hebben, verzorgt het secretariaat voor hen de handicap administratie. In dat geval is de geldende NGF bijdrage verschuldigd bij de jaarlijkse contributie.
  • Buitenleden kunnen op elk gewenst moment weer gewoon lid worden van de vereniging.
Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »