bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Contributie

Contributie overzicht 2018 Per maand in €
Per jaar in €
Lidmaatschap zonder participatie
Familielidmaatschap zonder participatie
Cateringbijdrage (restaurant tegoed)
NGF bijdrage
€ 109,--
€ 218,--
 


€ 100,--
€ 17,50
Middag lidmaatschap zonder participatie
Catering bijdrage (restaurant tegoed)
NGF bijdrage
€ 55,--


€ 50,--
€ 17,50
Gewoon lidmaatschap met A participatie
Familielidmaatschap met participatie
Cateringbijdrage (restaurant tegoed)
NGF bijdrage
  € 1.154,--
€ 2.308,--
€ 100,--
€ 17,50
Middag lidmaatschap met A participatie
Catering bijdrage (restaurant tegoed)
NGF bijdrage



€ 577,--
€ 50,--
€ 17,50
Jeugdlidmaatschap (tot 21 jaar)
Verplichte lesbijdrage jeugd tot 14 jaar
NGF bijdrage Jeugd tot 21 jaar
  € 289,--
€ 130,--
€ 8,50
Studentenlidmaatschap (tot 29 jaar)
NGF bijdrage Studenten tot 29 jaar
  € 404,--
€ 17,50
Buitengewoon lidmaatschap (niet-spelend)
Buiten lidmaatschap
NGF Bijdrage
Country Club lidmaatschap (niet-spelend)
  € 289,--
€ 289,--
€ 17,50
€ 145,--
Seniorenlidmaatschap (spelend) v.a. 75 jaar
Seniorenlidmaatschap (spelend) v.a. 80 jaar
Cateringbijdrage
NGF Bijdrage


€ 866,--
€ 577,--
€ 100,--
€ 17,50
Huur tassenberging boven
Huur tassenberging beneden
Huur kleedkamerlocker
Huur elektrische karrenberging + acculading
  € 78,--
€ 92,--
€ 40,--
€ 128,--
Handicap registratie voor niet-leden    € 79,--

De bovenvermelde bedragen zijn geldig tot en met 31-12-2018, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 01-01-2019 aan wijzigingen onderhevig zijn. Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie pro rata berekend.

(1) Gewoon lidmaatschap met A-participatie. Aan dit type lidmaatschap is de aankoop van een participatie A gekoppeld. Op dit moment is geen entreegeld verschuldigd. Kijk voor de aanschaf van een participatie op http://golfparticipatiescapelle.nl of neem contact op met het secretariaat.

(2) Gewoon lidmaatschap zonder participatie. Bij dit type lidmaatschap is geen aanschaf van een participatie benodigd. De maandelijkse contributie is inclusief een opslag welke jaarlijks wordt vastgesteld. Er wordt geen entreegeld in rekening gebracht.

(3) Middag lidmaatschap. Het Middag lidmaatschap is gericht op golfers die in de middag willen spelen en is beschikbaar voor iedereen van 25 - 50 jaar

(4) Familielidmaatschap. Het familielidmaatschap staat open voor ieder gezin waarvan de beide ouders en een onbeperkt aantal van hun kinderen (die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan 21 jaar) lid zijn.

(5) Studentenlidmaatschap (tot 30 jaar). Het Studentenlidmaatschap staat open voor iedereen die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger is dan 30 jaar. 

(6) Buitengewoon lidmaatschap en Buiten lidmaatschap  Deze lidmaatschappen zijn uitsluitend bestemd voor bestaande leden en onder zeer strikte voorwaarden. De aanvraag hiervoor geschiedt op basis van een schriftelijk verzoek, welke ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.

(7) Country Club lidmaatschap De Vereniging biedt hiermee een niet-spelend lidmaatschap. De aanvraag hiervoor geschiedt op basis van een schriftelijk verzoek, welke ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.

(8) Seniorenlidmaatschap (spelend) Dit lidmaatschap wordt automatisch toegepast bij leden van de vereniging die na lidmaatschap van minimaal 10 jaar door leeftijd in aanmerking komen voor deze vorm van lidmaatschap.

  • Contributie bij een leeftijd van 75 jaar of ouder per 1 januari van het betreffende contributiejaar à 75%.
  • Contributie bij een leeftijd van 80 jaar of ouder per 1 januari van het betreffende contributie jaar à 50%

 

Jaarlijks ontvangen de leden een factuur voor de verschuldigde contributie en huur tassenberging, locker e.d. Betaling dient plaats te vinden vóór 1 februari van het jaar waarover de bijdrage verschuldigd is, dan wel, bij verzending na 1 januari, binnen vier weken na dagtekening van de factuur. Bij niet-tijdige betaling is een toeslag verschuldigd van € 5,- per maand, of gedeelte van een maand. Bovendien kan het speelrecht worden ontzegd voor de periode dat nog niet aan de financiële verplichtingen is voldaan en zullen lidmaatschap- en NGF-kaartje worden achtergehouden. Uitzonderingen op de algemeen geldende betalingsvoorwaarden dienen vóóraf schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd.

Laatste nieuws »