bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Contributie

Contributie overzicht 2019

Per

maand €

Per

jaar €

Lidmaatschap

zonder participatie
met participatie

cateringbijdrage (restaurant tegoed) 
NGF bijdrage

 109,00

 


 1.170,00

100,00
 18,00

Middag lidmaatschap

zonder participatie
met participatie

catering bijdrage (restaurant tegoed)
NGF bijdrage

55,00


585,00

 50,00
18,00

Familielidmaatschap

zonder participatie
met participatie

cateringbijdrage (restaurant tegoed) 
NGF bijdrage

218,00


2.340,00

100,00
18,00

Studentenlidmaatschap

tot 30 jaar
NGF bijdrage 

 

410,00
 18,00

Jeugdlidmaatschap

tot 21 jaar
verplichte lesbijdrage tot 14 jaar
NGF bijdrage Jeugd tot 21 jaar

 

293,00
130,00
9,00

                                         

Buiten lidmaatschap

 
NGF bijdrage

 

289,00
 18,00

Country Club lidmaatschap

niet-spelend

 

147,00

Senioren lidmaatschap

spelend vanaf 75 jaar
spelend vanaf 80 jaar

cateringbijdrage (restaurant tegoed)
NGF Bijdrage

 

878,00
585,00

100,00
 18,00

Handicap registratie

voor niet-leden

 

 79,00

 

Huur Lockers

tassenberging boven
tassenberging beneden
kleedkamerlocker
elektrische karrenberging + acculading

 

 79,00
94,00
40,00
129,00

De bovenvermelde bedragen zijn geldig tot en met 31-12-2019, worden per persoon in rekening gebracht en kunnen met ingang van 01-01-2020 aan wijzigingen onderhevig zijn.

Bij ingang van het lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie pro rata berekend.

 

(1) Gewoon lidmaatschap met A-participatie. Aan dit type lidmaatschap is de aankoop van een participatie A gekoppeld. Op dit moment is geen entreegeld verschuldigd. Kijk voor de aanschaf van een participatie op http://golfparticipatiescapelle.nl of neem contact op met het secretariaat.

(2) Gewoon lidmaatschap zonder participatie. Bij dit type lidmaatschap is geen aanschaf van een participatie benodigd. De maandelijkse contributie is inclusief een opslag welke jaarlijks wordt vastgesteld. Er wordt geen entreegeld in rekening gebracht.

(3) Middag lidmaatschap. Het Middag lidmaatschap is gericht op golfers die in de middag willen spelen en is beschikbaar voor iedereen van 21 jaar en ouder.

Familielidmaatschap. Het familielidmaatschap staat open voor ieder gezin waarvan de beide ouders en een onbeperkt aantal van hun kinderen (die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger zijn dan 21 jaar) lid zijn.

(5) Studentenlidmaatschap (tot 30 jaar). Het Studentenlidmaatschap staat open voor iedereen die bij aanvang van het verenigingsjaar jonger is dan 30 jaar. 

(6) Buiten lidmaatschap Het buitenlidmaatschap staat open voor alle gewone leden van de vereniging die naar het oordeel van het bestuur op zodanige afstand van de vereniging wonen dat zij slechts sporadisch op de vereniging kunnen zijn en of gebruik maken van de baan. Een en ander uitsluitend ter beoordeling aan het bestuur.

(7) Country Club lidmaatschap De Vereniging biedt hiermee een niet-spelend lidmaatschap. De aanvraag hiervoor geschiedt op basis van een schriftelijk verzoek, welke ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.

(8) Seniorenlidmaatschap (spelend) Dit lidmaatschap wordt automatisch toegepast bij leden van de vereniging die na lidmaatschap van minimaal 10 jaar door leeftijd in aanmerking komen voor deze vorm van lidmaatschap.

  • Contributie bij een leeftijd van 75 jaar of ouder per 1 januari van het betreffende contributiejaar à 75%.
  • Contributie bij een leeftijd van 80 jaar of ouder per 1 januari van het betreffende contributie jaar à 50%

 

Jaarlijks ontvangen de leden een factuur voor de verschuldigde contributie en huur tassenberging, locker e.d. Betaling dient plaats te vinden vóór 1 februari van het jaar waarover de bijdrage verschuldigd is, dan wel, bij verzending na 1 januari, binnen vier weken na dagtekening van de factuur. Bij niet-tijdige betaling is een toeslag verschuldigd van € 5,- per maand, of gedeelte van een maand. Bovendien kan het speelrecht worden ontzegd voor de periode dat nog niet aan de financiële verplichtingen is voldaan en zullen lidmaatschap- en NGF-kaartje worden achtergehouden. Uitzonderingen op de algemeen geldende betalingsvoorwaarden dienen vóóraf schriftelijk bij het bestuur te worden aangevraagd.

 

Capelle aan den IJssel 4
Laatste nieuws »