bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Country Club Lidmaatschap

Country Club Lidmaatschap3            

 

Het Country Club lidmaatschap van Golfclub Capelle staat open voor:

 

 

Iedereen van 21 jaar en ouder die niet lid is en de laatste 5 jaar voor aanmelding geen lid is geweest van de vereniging én de golfsport niet beoefend, en:

Alle gewone leden van de vereniging van 75 jaar en ouder die na langdurig lidmaatschap van de vereniging (minimaal 10 jaar) fysiek niet meer in staat zijn om de golfsport te beoefenen, maar deel willen blijven uitmaken van het verenigingsleven

Wat biedt het lidmaatschap

Country Club leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het clubhuis en deelnemen aan alle niet-golf activiteiten van de vereniging.

Contributie

Een Country Club lid betaalt 12,5% van de contributie van een gewoon lid. Op verzoek kan een NGF pasje worden verstrekt tegen het geldende tarief. Een Country Club lid is geen catering bijdrage verschuldigd. Voor een overzicht van de contributie: klik hier

Overige Kenmerken

  • Aanmelding voor lidmaatschap via het secretariaat van de vereniging.
  • Country Club leden zijn geen leden in de zin van de statuten of het huishoudelijk reglement van Golfclub Capelle en hebben derhalve geen toegang tot - en geen stemrecht op de algemene vergaderingen van de vereniging.
  • Country Club leden hebben geen speelrecht en kunnen derhalve niet spelen op de baan of gebruik maken van de oefenfaciliteiten van de vereniging.
  • Op dit informatieblad zijn de belangrijkste kenmerken van het Country Club lidmaatschap samengevat. Voor de volledige bepalingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement en de statuten. 

Lid worden?

Wij verwelkomen u graag als lid van onze vereniging! U kunt hiertoe het aanmeldingsformulier invullen aan ons toesturen. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen neem dan gerust contact op met het secretariaat op nummer 010 – 442 23 37 of per e-mail naar: info@golfclubcapelle.nl

Capelle aan den IJssel 7
Laatste nieuws »