bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Geen starttijd beschikbaar?

Geen starttijd beschikbaar?

Er komen in 2108 meer starttijden beschikbaar om vaker te kunnen reserveren. Waarom en hoe gaan we dat doen?

In het algemeen zijn er gelukkig voldoende starttijden beschikbaar om te spelen op onze baan, maar op sommige dagen/momenten kan het lastig zijn om een starttijd te reserveren. Een aantal leden hebben dit probleem aangekaart waarbij vaak werd aangegeven dat de baan meer aankan dan thans wordt toegestaan.

 

 

Het bestuur heeft verschillende mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen onderzocht waarbij ook diverse commissies zijn betrokken. Daarbij kwam met name naar voren dat wij op Capelle van oudsher ruime starttijd intervallen hanteren. Voor 3 en 4 ballen is dat 12 minuten. Andere banen hanteren starttijd intervallen van maximaal 10 minuten, maar 8, 7 en zelfs 6 minuten is ook gangbaar en in onze wedstrijden wordt doorgaans 8 minuten per 3 bal gebruikt.

Deze ruime starttijd intervallen zijn weliswaar comfortabel, maar hebben als nadeel er maar weinig starttijden beschikbaar worden gesteld en het daardoor soms lastig kan zijn om op populaire tijden een starttijd te reserveren.

Om hier verbetering in aan te brengen zal als proef in 2018 de starttijd voor 3 en 4 ballen worden aangepast van 12 naar 10 minuten (1 of 2 ballen krijgen net zoals nu automatisch een halve starttijd zodat de andere helft beschikbaar blijft voor andere spelers). De startijd interval van 10 minuten zou nog altijd ruim voldoende moeten zijn.

Als gevolg van deze aanpassing zullen er 20% meer starttijden en dus 20% meer mogelijkheden om te reserveren beschikbaar komen.

Na afloop van het seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden. Wij nodigen u van harte uit om uw ervaringen gedurende de proefperiode kenbaar te maken.

Het Bestuur

 

 

Laatste nieuws »