bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Regel- en Handicapcommissie

De Regel- en Handicapcommissie heeft de volgende taken in haar pakket: 

- de organisatie van de lessen in golfregels;
- het afnemen van theoretische examens en praktijkexamens volgens de NGF-normen;
- frequente toetsing van de baan aan de 'qualifying' normen.

De commissie behartigt alle zaken die met handicaps en regelkennis van de leden te maken hebben. Deze zaken betreffen ondermeer de administratie van de handicaps, de organisatie van regelexamens en regelcursussen. De commissie is verantwoordelijk voor de regeltechnische zaken van de baan en voert uit hoofde hiervan overleg met de NGF en binnen de vereniging met het bestuur en de verschillende commissies.

Voorbeelden van de werkzaamheden van de commissie zijn de herziening van de spelregels van hole 14 en het wijzigen van de local rules na het weghalen van de witte paaltjes.

Naar aanleiding van de restauratie van de green op hole 17.
Bij het ontwerp van onze baan heeft begroeiing ervan door struiken en bomen een belangrijke rol gespeeld om deze hole extra interessant te maken. Want wanneer de green niet geheel zichtbaar is, heeft de speler, die er direct over het water er naar toe wil slaan, een extra risico te nemen. Het kan voorkomen dat vanuit de bunkers, van de green of van plaatsen achter de green de bal in het water wordt geslagen. Mocht dit het geval zijn dan kan de speler gebruik maken van de speciale droppingzone bij het water. Om misverstanden te voorkomen heeft de commissie een speciale Plaatselijke Regel opgesteld, die alle mogelijke situaties uitvoerig beschrijft.  

Veel witte paaltjes langs de grenzen van de baan zijn verdwenen. 

Er wordt nu gebruik gemaakt van de natuurlijke grenzen van de baan, want bijna overal wordt onze baan begrensd door water. Daarom is de plaatselijke regel gewijzigd in:

2. Buiten de baan: Het water aan de buitengrenzen van de baan vormt de Out of Bounds grens en kan verder worden aangegeven door witte palen of witte strepen op hekken.

Op sommige plaatsen zijn er nog wel witte paaltjes te vinden, bijvoorbeeld langs het pad achter de green van hole twee, waar een toegang is naar de karrenloods en bij de putting green nabij het clubhuis. Daar blijven de normale Out of Bounds regels gelden. Voor de buitengrenzen van de baan geldt dat een bal Out of Bounds is indien hij in het water ligt. Het weghalen van de witte paaltjes heeft nog meer consequenties. Op diverse holes, zoals 7, 12 en 14, staan zogenaamde safety-netten ter bescherming van de buren. Voorheen gaven witte paaltjes aan dat die netten en de palen waaraan ze zijn opgehangen, zich buiten de baan bevonden en dus geen obstakels waren. Je mocht een belemmering voor de stand of de ruimte voor een voorgenomen swing dus niet zonder straf ontwijken. Dat is nu niet meer zo, want palen en netten staan nu in de baan en zijn vaste obstakels geworden. Vormen ze nu een belemmering voor stand of swing, dan mag die nu volgens Regel 24.b wel ontweken worden. 

Eer de natuur en speel er wel bij.

 

 

 

 

 

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »