bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Local rules

Local rules Golfclub Capelle

 1. Het gebied rechts van hole 1 en links van hole 10, afgezet met blauwe palen met een groene kop, is een GMK (Gebied Kwetsbaar Milieu). Het is verboden dit gebied te betreden en hieruit te spelen. De speler is verplicht, zonder straf, een vervangende bal te droppen volgens Regel 25-1b(i).
 2. Buiten de baan: Het water aan de buitengrenzen van de baan vormt de Out of Bounds grens en kan verder worden aangegeven door witte palen of witte strepen op hekken.
 3. Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen. Bij belemmering door GUR (Regel 25-1a) is de speler verplicht deze te ontwijken volgens Regel 25-1b
 4. Palen die waterhindernissen of GUR markeren zijn vaste obstakels. De belemmering mag worden ontweken volgens Regel 24-2
 5. Stenen in bunkers zijn losse obstakels die weggenomen mogen worden volgens Regel 24-1.
 6. Hole 4: Indien een speler in zijn stand of swing belemmerd wordt door het hek tussen de green en de gele tee van hole 9, mag een bal zonder straf worden gedropt in droppingzone, aangegeven met de paal DZ.
 7. Hole 10: Indien een bal in de laterale waterhindernis achter de green ligt mag de speler, a. handelen volgens Regel 26-1, of b. met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone aangeduid met de paal DZ.
 8. Hole 17: indien de bal met een slag over het water naar de green misschien in de waterhindernis ligt, mag de speler een 'provisionele' bal spelen. De opties van Regel 26-1 vervallen. 
  Hole17: Indien een bal gespeeld vanaf de green, vanuit een bunker, of andere plaats rondom de green, in de waterhindernis terecht komt, mag de speler met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone aangeduid met de paal DZ.
 9. Wegen en paden zijn een wezenlijk deel van de baan behalve als ze een kunstmatig oppervlak hebben zoals stenen en/of gravel. In het laatste geval is het toegestaan ze te ontwijken volgens Regel 24-2. 
 10. Houtsnippers worden geacht losse natuurlijke voorwerpen te zijn. De speler dient te handelen volgens Regel 23.
 11. Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.
 12. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1).
  Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

 

Toelichting bij local rule 11
Local rule 11 wijkt af van de vermelding op de scorekaarten. Bij het drukken van de volgende scorekaarten zal deze regel worden aangepast conform de aanbeveling van de NGF zoals op dit document vermeld onder local rule nummer 11.

Vanaf 2016 is er een regelwijziging met betrekking tot het gebruik van afstandsmeters.
De belangrijkste punten zijn:

 1. Het is nog steeds alleen toegestaan afstanden te bepalen
 2. Gebruik van andere functies is verboden
 3. Er mogen nu wel afstanden bepaald worden met afstandsmeters die ook ander functies hebben, mits deze extra functies uit staan.

Dus afstandsmeters die ook bijvoorbeeld hoogteverschillen, windrichting of windsnelheid kunnen meten of stokkeuze kunnen adviseren, zijn vanaf 1 januari 2016 toegestaan op voorwaarde dat ze alleen gebruikt worden om afstanden te bepalen.

De volledige plaatselijke regel, zoals geadviseerd door de NGF luidt:

Afstandsmeters
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding
Bij de eerste overtreding: Matchplay – Verlies van de hole; Strokeplay – Twee slagen.
Bij de volgende overtreding – Diskwalificatie

 

Toelichting bij local rule 12
Deze plaatselijke regel is per 1 januari 2017 op advies van de NGF toegevoegd. Bij het drukken van de volgende scorekaarten zal deze regel worden aangepast conform de aanbeveling van de NGF zoals op dit document vermeld onder local rule nummer 12.

 

Laatste nieuws »