bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel
Menu

Nieuwjaarswens

Geluk, gezondheid en een goed golfjaar voor ons allen, met die wens ben ik mijn speech op de nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari begonnen.


Kort memoreerde ik de toename van gastspelers in het voorbije jaar en het belang dat daarbij vertegenwoordigd is voor het sluitend houden van onze financiële huishouding. Een direct verband met de eerste prioriteit van goed baanonderhoud is snel gelegd. Ondanks een behoorlijke aanwas van nieuwe leden blijft in totaliteit het ledental teruglopen en dat baart zorgen. Nieuwe lidmaatschapsvormen zijn in onderzoek en dit jaar wordt een begin gemaakt met de introductie van het familielidmaatschap in de hoop daarmee de ledenaanwas een positieve impuls te geven.

Ook noemde ik het belangrijke werk dat de introductiecommissie doet bij het wegwijs maken van nieuwe leden binnen de club. Daarnaast is stilgestaan bij het vele werk dat de leden van alle commissies verzetten dat van enorm belang is voor ons verenigingsleven. De bijdrage van de beroepsmatige staf is eveneens van grote waarde en zonder die inspanningen zou ons clubleven er heel anders uit zien.

De golfsport wordt door elk van ons op eigen wijze en met grote niveauverschillen bedreven. Wel echter met een grote gemeenschappelijke drijfveer: het meebeleven van het plezier hierin op onze Capelse.

De prestaties van een aantal spelers op het gebied van in het oog springende handicapverlaging heb ik belicht en daarbij de captains van maar liefst 9 (negen!!!) competitieteams die kampioen geworden zijn in de bloemen gezet. Bij het noemen van de gepromoveerde teams is abusievelijk vermeld dat dames senioren 1 naar de 1e klasse was gepromoveerd. Dit team, met als captain Coos Erdman, is echter naar de hoofdklasse gepromoveerd.

De golfer van het jaar, Steven Klinkenberg, werd gehuldigd en zijn naam prijkt nu voor de 2e maal op de schaal die in de prijzenvitrine te bewonderen blijft.

Dan viel me de eer te beurt om aan maar liefst 3 leden voor hun buitengewone verdiensten voor de vereniging de zilveren speld te mogen  uitreiken. De vereniging prijst zich gelukkig met deze kersverse zilveren speld-dragers: Erica van Eik, Freek Koster en Pim de Lange.

Alvorens mijn speech af te sluiten kon ik nog melden dat de Stichting Capelse Golf op 30 december 2014 kon worden opgericht waarin per 1 januari 2015 de bedrijfsvoering van de diverse activiteiten binnen onze golfgemeenschap wordt ondergebracht om zodoende een bestendiger uitvoering ervan te kunnen waarborgen. Een mijlpaal waarmee we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Ik hoop u straks weer te treffen, gewoon zoals het moet op onze mooie baan en/of in ons gezellige hole 19.

André Korenhof, voorzitter

Capelle aan den IJssel
Laatste nieuws »