bg

Golf & Country Club Capelle aan den IJssel

Menu

Plaatsen van de bal in de winter toegestaan

plaatsen in de winter

In overleg met de Regel & Handicap Commissie is besloten om in de winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart) plaatsen toe te staan.

 

 

 

Plaatsten de hele winter toegestaan

Op veel banen is het gedurende de gehele winterperiode toegestaan om te Plaatsen in verband met de slechtere baancondities in de winter en om schade aan de baan zoveel mogelijk te voorkomen. Plaatsen standaard toestaan, voorkomt ook onduidelijkheden of misverstanden bij wedstrijden en Q rondes.

Golfclub Capelle heeft besloten om vanaf heden plaatsen gedurende de gehele winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart) toe te staan.

Belangrijk daarbij is te weten wat deze regel inhoudt. Hieronder staat de toelichting van de NGF daarover waar onder andere in staat dat plaatsen alleen is toegestaan op het kort gemaaide gedeelte van de baan, dus niet in de rough. Een organiserende commissie kan daarnaast bepalen dat bij een door de commissie georganiseerde wedstrijd plaatsen in de rough óók is toegestaan, maar dat mag alleen bij non-qualifying wedstrijden. Bij qualifying wedstrijden en qualifying kaarten mag er niet geplaatst worden in de rough.

Toelichting NGF

In de herfst en de winter is golf nog moeilijker dan de sport normaal al is. Het is koud, de banen zijn vaak nat en de bal vliegt en rolt minder ver. Maar gelukkig zijn er 'winterregels' die het leven van een golfer iets makkelijker maken.

De regel die  bekend is onder de naam 'plaatsen' (of 'preferred lies') is in feite een local rule (een plaatselijke regel, een baangebonden regel) die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld de fairways, de voorgreen en de apron rondom de green).

De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

"Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: 'kort gemaaid gedeelte' betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."

Overigens: bij 'preferred lies' mag er geplaatst worden maar het hoeft niet. En wat veel golfers niet weten is dat 'preferred lies' en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-31 maart.

 

Golfclub Capelle, bestuur en Regel & Handicap Commissie
Februari 2020

 

 

 

 

Laatste nieuws »